Blog Prawo karne

Prof. Marek Belka na Baltic Business Forum

16 września 2016 / Kategoria: Biznes
redaktor naczelny
Marta Przybylska

Trwa Baltic Business Forum w Świnoujściu, jedno z największych wydarzeń biznesowych w Środkowo-Wschodniej części Europy. Wczoraj, 15 września uczestników czekał wykład specjalny prof. Marka Belki pt. „Świat i Europa – gospodarcze perspektywy i zagrożenia”.

Wykład rozpoczął się od analizy przyczyn obniżonego tempa wzrostu gospodarczego i jego związku z obecną sytuacją demograficzną na świecie oraz niestabilnością strefy euro. Prof. Belka zwrócił uwagę na zmianę układu sił gospodarki globalnej. - Rosnąca rola Chin spowodowała zmianę relacji najważniejszych cen na świecie. Doskonale obrazuje to rynek pracy, gdzie obniżenie cen pracy wpłynęło bezpośrednio na tzw. working class w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii – tłumaczył prof. Belka.

Chwilę uwagi poświęcono tematyce Unii Europejskiej i kryzysowi integracji. Przykładem tego mogą być odmienne kierunki rozwoju i nadmierne różnice pomiędzy państwami członkowskimi, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie tempa wzrostu gospodarczego. Tym samym według prelegenta wprowadzenie przez nie euro może okazać się zbyt daleko idącym krokiem - pełna unia walutowa związana jest wyłącznie z istnieniem jednego, wspólnego państwa. Obrazować miałby to przykład Stanów Zjednoczonych.

Z wyzwań bezpośrednio dotyczących Polski wymieniono m.in. program 500+, który może okazać się zagrożeniem dla finansów publicznych. Jednocześnie Belka uspokoił uczestników wyjaśniając mechanizmy funkcjonowania prawa budżetowego, które stanowi potężny instrument zapobiegania kryzysom fiskalnym. Mowa tu mianowicie o konieczności nowelizacji budżetu po 6-8 miesiącach w sytuacji nadmiernej luki budżetowej w związku z odpowiedzialnością konstytucyjną Ministra Finansów.

Były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego odniósł się również do aktualnej sytuacji banków w kontekście wprowadzonego w lutym br. podatku bankowego oraz zagrażającej wszystkim obywatelom denominacji kredytów frankowych na złote po kursie historycznym. Wytłumaczył w jaki sposób zwiększając kapitał własny i skupując obligacje państwowe zza granicy bankom udało się ograniczyć wpływ tych regulacji. Zauważył jednocześnie, że planowana ingerencja w kredyty frankowe mogłaby spowodować upadek kilku banków. Wyraził również swoje niezrozumienie dla próby „udomowienia” tych instytucji finansowych.

Wśród zagrożeń dla Polski wymieniono także niską stopę inwestycji i związaną z tym mniejszą zdolność do absorbcji funduszy unijnych oraz uszczelnienie systemu korzystania z tych pieniędzy, zwłaszcza w ujęciu administracyjnym. Obecnie brak jakichkolwiek kar za nie podjęcie decyzji w sprawie rozporządzania środkami unijnymi oraz realne konsekwencje za błędne wybory, co powoduje niechęć i strach osób odpowiedzialnych za proces decyzyjny i w konsekwencji wpływa negatywnie na inwestycje i koniunkturę gospodarczą.

Wystąpienie zakończyło się panelem dyskusyjnym z prelegentem, który odpowiedział na pytania gości o Brexit, politykę stóp procentowych i związek ekonomii z ekologią.

Dzisiaj, w piątek, 16 września, Baltic Business Forum rozpocznie się o godz. 10:00 zamkniętą Debatą Młodych Liderów. Kolejna sesja skierowana jest do ludzi aktywnych, kreatywnych, z pomysłem na biznes w branży IT. Wstępem do dyskusji będą prezentacje najciekawszych pomysłów z Polski i świata

Tagi:

biznes finanse przedsiębiorstwo

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom