Blog Prawo karne

DZIEDZICZENIE UDZIAŁÓW W SP. Z O.O.

16 czerwca 2015 / Kategoria: Prawo w biznesie
aplikantka radcowska
Marta Lipińska

Śmierć zawsze obarczona jest negatywnym ładunkiem emocjonalnym oraz dozą niepewności. Jeszcze większa niepewność rodzi się, gdy zmarły prowadził działalność gospodarczą. Na szczęście w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sukcesja udziałów jest zwykle uregulowana w umowie spółki, a jeżeli nie, podlega dziedziczeniu na podstawie ustawy.

Tym samym w spółce z o.o. jako spółce kapitałowej dopuszczalne są zmiany w składzie osobowym bez naruszenia tożsamości spółki. Zmiany w osobach wspólników mogą wynikać m.in. z dziedziczenia udziałów.

Przy dziedziczeniu udziałów należy zwrócić uwagę na:
1) charakter udziału jako prawa majątkowego, czyli możliwość dziedziczenia według kodeksu cywilnego,
2) obligatoryjne elementy umowy spółki (art. 157 KSH) a dziedziczenie udziału,
3) fakultatywne elementy umowy spółki a kontrolę wspólników składu osobowego,
4) wyłączenie a ograniczenie prawa wstąpienia spadkobiercy do spółki,
5) skuteczność postanowień wyłączających lub ograniczających prawo wstąpienia spadkobiercy wspólnika do spółki,
6) ograniczenia i wyłączenia dotyczące podziału udziałów lub udziału zmarłego wspólnika,
7) konsekwencje nieuregulowania w umowie spółki kwestii wstąpienia spadkobiercy na miejsce zmarłego wspólnika.

Udział wspólnika w spółce z o.o. stanowi prawo majątkowe, które z chwilą śmierci zmarłego przechodzi na jedną lub kilka osób (art. 922 kc). Udział wspólnika może więc podlegać dziedziczeniu testamentowemu lub ustawowemu stosownie do reguł przewidzianych w kodeksie cywilnym. Wspólnik występuje w roli spadkodawcy, a osoba dziedzicząca w roli spadkobiercy.

Tagi:

finanse prawo w biznesie przedsiębiorstwo

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom