Blog Prawo karne

Zmiany w umowie o pracę

24 maja 2016 / Kategoria: Prawo w biznesie
radca prawny, Fundator
Zbigniew Machowski

22 lutego w życie weszły nowe przepisy Kodeksu pracy, które uregulowały m.in. zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę. Mają one istotne znaczenie z punktu widzenia zarówno pracowników jak i przedsiębiorców. 

Nowelizacja ustawy wprowadziła trzy rodzaje umów o pracę: na okres próbny nieprzekraczający trzech miesięcy, na czas określony i na czas nieokreślony.

Fundamentalną zmianą jest wprowadzenie limitów co do liczby oraz okresu trwania umów na czas określony. Dotychczas jedynym ograniczeniem była liczba dwóch takich umów, które pracodawca mógł zawrzeć z jednym pracownikiem. Nie miały one jednak sprecyzowanych limitów trwania. W praktyce więc zdarzały się umowy wieloletnie – na 5, 7, 10 lat.

Zgodnie z nowymi przepisami liczba możliwych umów o pracę na czas określony wzrosła do trzech, ale zatrudnienie na jej podstawie może trwać maksymalnie 33 miesiące. Oznacza to, że czwarta podpisana umowa nie będzie zawierała już terminu wygaśnięcia.

Z przepisów dotyczących okresów trwania i przedłużania umów o pracę na czas określony zostały wyłączone cztery przypadki – praca w celu zastępstwa, praca dorywcza lub sezonowa, praca na okres kadencji i obiektywne podstawy pracodawcy.

W ostatnim przypadku pracodawca musi wykazać obiektywne przyczyny zatrudnienia na okres dłuższy niż 33 miesiące na podstawie umowy na czas określony, a także opisać je w umowie o pracę i poinformować o tym okręgowego inspektora pracy. Przyczyny będzie mógł uargumentować powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego i poddać je weryfikacji Państwowej Inspekcji Pracy. Za niedopilnowanie formalności w tym zakresie na pracodawcy ciążyć będzie kara grzywny od 1 do 30 tys. zł.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie jednolitych okresów wypowiedzenia dla umów o pracę zawartych na czas określony oraz dla umów o pracę na czas nieokreślony. Tym samym ustawodawca wyeliminował art. 33 Kodeksu pracy, który umożliwiał pracodawcy konstruowanie odpowiedniej klauzuli o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony. Od końca lutego okres wypowiedzenia jest uzależniony wyłącznie od czasu przepracowanego u pracodawcy i jest to kolejno 14 dni jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc jeżeli okres zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy i 3 miesiące jeżeli jest on dłuższy niż 3 lata.

Artykuł przygotowany był w ramach wtorkowego cyklu artykułów prawnych w dzienniku Kurier Szczeciński. 

Tagi:

biznes finanse prawo w biznesie przedsiębiorstwo

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom