Blog Prawo karne

Przedsiębiorco chroń tajemnicę

15 czerwca 2016 / Kategoria: Prawo w biznesie
radca prawny, Fundator
Zbigniew Machowski

Każdy prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorca posiada pewne informacje, które decydują o jego przewadze nad konkurencją. Jeżeli z pracy odchodzi ważny pracownik istnieje ryzyko, że przekaże naszą tajemnicę osobom trzecim. Jak zabezpieczyć się w takiej sytuacji?

Tajemnica przedsiębiorstwa w świetle rozumienia prawa to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa lub wszystkie inne, które posiadają wartość gospodarczą. Przesłanką do uznania tajemnicy przedsiębiorstwa jest konieczność podjęcia przez przedsiębiorcę działań w celu zachowania poufności informacji.

Każda firma powinna nie tylko wdrożyć politykę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ale także ją utrzymywać. Chodzi przecież o to, aby zapobiegać naruszeniom, a nie dochodzić roszczeń po fakcie.

Przedsiębiorca może stosować różne formy ochrony informacji. Może to być ograniczenie dostępu do takich danych, ustalenie haseł do komputerów lub oznaczanie dokumentów odpowiednią klauzulą. Z punktu widzenia prawa istotne jest natomiast zawieranie odpowiednich umów z pracownikami. Chodzi tu przede wszystkim o oświadczenia lub umowy o zachowaniu poufności (NDA) oraz umowy o zakazie konkurencji.

Nie ma uniwersalnego wzoru takiej umowy, jej forma zależeć będzie od charakteru działalności gospodarczej i samych informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Są jednak pewne elementy, które powinna zawierać dobra umowa o poufności.

Przede wszystkim należy dokładnie sprecyzować informacje, które mają być zachowane w poufności. Powołanie się na sam fakt istnienia tajemnicy może okazać się niewystarczający. Tym bardziej, że w takiej umowie możemy chronić informacje, które oficjalnie nie spełniają ustawowych przesłanek do uznania je za tajemnicę przedsiębiorstwa.

Umowa powinna zawierać cel przekazania pracownikowi informacji, sposób postępowania z takimi danymi, czas jej trwania oraz kwestie odpowiedzialności za naruszenie poufności z wyszczególnieniem kar umownych.

Ale za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa grożą także kary wynikające z ustaw. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca może w takiej sytuacji ukarać pracownika karą dyscyplinarną, a nawet rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika.

Osobie, która narusza tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób wyrządzający poważną szkodę przedsiębiorcy, grożą również konsekwencje wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Może być to grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Ponadto w takiej sytuacji przedsiębiorca może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i formie, naprawienia szkody oraz wydania korzyści na zasadach ogólnych, a także zasądzenia określonej kwoty na cel społeczny.

Innym zabezpieczeniem pracodawcy jest umowa o zakazie konkurencji. Może ona przeciwdziałać wykorzystywaniu tajemnicy przedsiębiorstwa w działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy. Należy jednak pamiętać, że zakazując pracownikowi takiego działania, umowa powinna zawierać informacje o odszkodowaniu dla pracownika na okres obowiązywania takiego zakazu.

 

Artykuł przygotowany był w ramach wtorkowego cyklu artykułów prawnych w dzienniku Kurier Szczeciński.

 

Tagi:

biznes działalność gospodarcza finanse przedsiębiorstwo

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom