Blog Prawo karne

Blog a prawo prasowe

7 lipca 2016 / Kategoria: Prawo w biznesie
radca prawny, Fundator
Zbigniew Machowski

Współcześnie prowadzenie bloga wiąże się nie tylko z rozwijaniem swoich pasji i chęcią dzielenia się nią z innymi, ale jest to również doskonały pomysł na biznes. Coraz więcej przedsiębiorców tworzy również dedykowane blogi, aby wypromować swoją markę w internecie. Powstaje jednak pytanie, czy blog jest prasą, a tym samym, czy wymaga odpowiedniej rejestracji? 

Regulacje prawa prasowego uzupełnione dotychczasowym orzecznictwem sądów pozwalają uznać niektóre blogi za prasę. Dotyczy to takich serwisów internetowych, które spełniają warunki prasy określone w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo prasowe. A zatem takie, które charakteryzują się określoną periodycznością, posiadają stały tytuł albo nazwę, bieżący numer i datę. W takim rozumieniu mieści się znaczna część blogów. Bardziej zawężone podejście zostało utrwalone w orzecznictwie, które zwraca uwagę na warunki ogólnoinformacyjnego celu takiej działalności oraz poprzedzającego samą publikację procesu przygotowania redakcyjnego. Z rozumienia prasy zostały zatem wyłączone blogi, które charakteryzuje sporadyczność, mocno subiektywny charakter oraz cel reklamowy lub literacki.

Umieszczenie własnej strony internetowej w rejestrze dzienników i czasopism jest już nie tyle możliwe, co w niektórych przypadkach nawet konieczne. Mowa tu właśnie o takich blogach, które spełniają przesłanki definicyjne dziennika lub czasopisma oraz publikują treści ogólnoinformacyjne, a nie opiniotwórcze, zaliczane do kategorii twórczości literackiej. Niedopełnienie obowiązku rejestracji grozi karą grzywny wynikającą z art. 45 PrP.

Rejestracja bloga to nie jakiś abstrakcyjny wymóg. Konsekwencją zakwalifikowania serwisu internetowego jako prasy jest możliwość korzystania z wszelkich praw, jakie ustawa daje dziennikarzom mediów tradycyjnych. Mowa tu o prawie do informacji, czyli możliwości żądania od jednostek publicznych oraz niepublicznych informacji o ich działalności. W takiej sytuacji bloger zyskuje także prawo do zachowania tajemnicy zawodowej, która umożliwia mu między innymi powoływanie się na informacje uzyskane od informatorów, których personalia może zatrzymać w sekrecie. Co istotne można także korzystać z prawa przedruku, które wynika z art. 25 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne. Przepis ten umożliwia w określonych warunkach rozpowszechnianie w celach informacyjnych już opublikowanych treści m.in. sprawozdań o aktualnych wydarzeniach, krótkich wyciągów ze sprawozdań, artykułów politycznych, gospodarczych, religijnych, a także fotografii reporterskich.

Prowadzenie bloga w oparciu o prawo prasowe wymaga również wypełnienia ustawowego obowiązku zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy gromadzeniu i publikowaniu materiałów prasowych.

Blog rejestruje się w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy. We wniosku o rejestrację wskazuje się m.in. tytuł bloga, siedzibę i dokładny adres redakcji, dane osobowe redaktora naczelnego, dane wydawcy, częstotliwość ukazywania się nowych wpisów. Publikacja treści może nastąpić po akceptacji przedmiotowego wniosku lub w ciągu 30 dni od jego złożenia w przypadku braku informacji zwrotnej, gdyż publikowanie wpisów o specyfice prasowej bez rejestracji jest zagrożone karą grzywny.

Traktowanie wszystkich blogów na równi z prasą bywa dyskusyjne. Zwłaszcza, że konieczność ich rejestracji nie wynika z ustawy wprost, a jedynie z wykładni różnych jej przepisów i utartej linii orzecznictwa. Pewnym jest więc, że ustawa prawo prasowe również w tym zakresie wymaga gruntownych zmian.

Artykuł przygotowany był w ramach wtorkowego cyklu artykułów prawnych w dzienniku Kurier Szczeciński.

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom