Blog doradztwo biznesowe

*Kryteria ekonomicznego podziału działalności

12 stycznia 2017 / Kategoria: Biznes
product manager w Fakturownia.pl
Maria Seta

Z dniem 1 stycznia 2017 roku małe i średnie podmioty gospodarcze zostały objęte obowiązkiem comiesięcznego przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego do Urzędów Skarbowych. Mikroprzedsiębiorstwa zostaną takim obowiązkiem objęte z początkiem przyszłego roku.

Jest to dobry moment, aby zwrócić uwagę na kryteria ekonomicznego podziału działalności, które zostały zawarte w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Mikroprzedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorcami są przedsiębiorcy, którzy:

• zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
• osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorcami są przedsiębiorcy, którzy:

• zatrudniali średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
• osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu    sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średni przedsiębiorca

Średnimi przedsiębiorcami są przedsiębiorcy, którzy:

• zatrudniali średniorocznie mniej niż 250 pracowników,
• osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów ich  bilansu  sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Sposób przeliczania walut

Wyrażone w euro wielkości dotyczące rocznego obrotu netto oraz sumy aktywów przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Szacowanie średniorocznego zatrudnienia

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Krótsza działalność

W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

Tagi:

biznes działalność gospodarcza przedsiębiorstwo

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom