Blog doradztwo biznesowe

*Zmiany w CEIDG

29 sierpnia 2016 / Kategoria: Prawo w biznesie
radca prawny, Fundator
Zbigniew Machowski

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 19 maja br. wprowadziła szereg zmian związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnego biznesu dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Co się zmieniło? Otóż całkiem sporo.

W zamierzeniu nowe przepisy mają usprawnić funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG). Od 19 maja punkt kontaktowy - ministerialny system teleinformatyczny, umożliwia złożenie odpowiednim instytucjom wymaganych dokumentów, w tym wniosków o wpis do CEIDG, oświadczeń  i notyfikacji drogą elektroniczną.

Zwiększył się zakres wpisywanych do ewidencji informacji, poszerzono bowiem katalog danych, które przedsiębiorca musi podać we wniosku o rejestrację oraz stale aktualizować. Obok podstawowych, znajdują się wśród nich m.in.: dane kontaktowe przedsiębiorcy (np. e-mail, adres strony internetowej czy numer telefonu), informacje o unieważnieniu lub uchyleniu NIP-u, dane przedstawiciela ustawowego, jeżeli są one wymagane, informacja o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została ona zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG itp. Jeżeli przedsiębiorca nie chce publicznie ogłaszać swoich danych kontaktowych musi zaznaczyć stosowne pole we wniosku.

Nie budzi wątpliwości, iż wpis w CEIDG wiąże się z koniecznością aktualizowania zgłoszonych danych, jeżeli ulegają one zmianie. Do tej pory jednak zasada ta była przez przedsiębiorców bagatelizowana, a w efekcie widniejące w ewidencji informacje często ulegały dezaktualizacji. Ustawodawca wprowadził zatem sankcję za brak zgłoszenia zaistniałych po stronie przedsiębiorcy zmian w zakresie danych wymaganych we wniosku. Przedsiębiorca taki poniesie bowiem odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną brakiem ich zgłoszenia, a nadto za szkodę wynikającą z niezgłoszenia danych obowiązkowych, bądź zgłoszenia danych nieprawdziwych.

Zgodnie z nowelizacją przedsiębiorca powinien również posiadać tytuły prawne do nieruchomości, których adresy podał we wniosku (np. adres zamieszkania, korespondencyjny, adres główny wykonywania działalności), co umożliwić ma skuteczniejszą egzekucję przez organy podatkowe. W przypadku najmu powierzchni biurowej przedsiębiorca musi posiadać odpowiednią umowę oraz zgodę na wskazanie adresu we wpisie do CEIDG. Co prawda tytuł nie podlega dołączeniu do wniosku, ale organ ewidencyjny w każdym momencie może wezwać przedsiębiorcę do przedłożenia stosownych dokumentów.

Wspomnieć trzeba, iż nowe przepisy zdecydowanie upraszczają procedurę usuwania nieprawidłowości w treści wpisów widniejących w CEIDG oraz wykreślania niektórych z nich, co skróciło czas oczekiwania na dokonanie tych czynności. Szerzej o tym jednak w następnym artykule.

Artykuł przygotowany był w ramach wtorkowego cyklu artykułów prawnych w dzienniku Kurier Szczeciński.

Tagi:

biznes działalność gospodarcza prawo w biznesie przedsiębiorstwo

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom