Blog doradztwo biznesowe

*Biuro w mieszkaniu

20 września 2016 / Kategoria: Prawo w biznesie
radca prawny, Fundator
Zbigniew Machowski

Coraz częściej przedsiębiorcy, chcąc obniżyć koszty działalności, decydują się na prowadzenie biura w mieszkaniu, w którym na co dzień prowadzą gospodarstwo domowe. Przeznaczenie określonej części takiego lokalu pod siedzibę firmy wiąże się z możliwością zaliczenia proporcjonalnej części wydatków na niego ponoszonych (tj. np. czynsz, kredyt, remonty) do kosztów podatkowych firmy. Takie działanie wymaga jednak spełnienia kilku warunków.

W pierwszej kolejności należy dokładnie obliczyć powierzchnię przeznaczoną na prowadzenie działalności. Może być to np. jeden pokój i pewna część powierzchni wspólnej (np. salonu, w którym przyjmowani są klienci). Następnie oblicza się współczynnik, czyli udział procentowy tej części w ogólnej powierzchni lokalu.

Podstawą formalną, która upoważnia do kwalifikowania części wydatków jako kosztów uzyskania przychodów firmy, jest oświadczenie. Zawiera ono takie dane jak informacje o przedsiębiorcy, datę uruchomienia biura w lokalu, adres oraz procentowy udział firmy w ponoszonych wydatkach za czynsz, media, energię, gaz, ogrzewanie, odsetki od kredytu czy wynajem (jeżeli przedsiębiorca nie jest właścicielem nieruchomości).

Z racji tego, że wszelkie faktury i rachunki wystawiane są na osobę fizyczną a nie firmę, powinna ona sporządzić tzw. dowody wewnętrzne, z których w sposób oczywisty wynika określona kwota kosztów firmowych.

Co ciekawe, mieszkanie wykorzystywane w celach biurowych można amortyzować – jeżeli jest to mieszkanie własnościowe koszt zużycia odpisuje się od środków trwałych, a jeżeli mieszkanie spółdzielcze to od wartości niematerialnych i prawnych. Stawka amortyzacji, w zależności od rodzaju prawa do lokalu wynosić będzie co do zasady 1,5% lub 2,5%.

Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorca zaciągnął kredyt na mieszkanie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Jeżeli chce zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odsetki od tego kredytu, musi wprowadzić część mieszkania wykorzystywaną w celach firmowych do ewidencji środków trwałych. Wówczas może wliczać proporcjonalną wartość tych odsetek do kosztów prowadzenia działalności w wysokości proporcjonalnej do udziału biura w powierzchni mieszkania (czyli ustalonego wcześniej współczynnika). Warto zaznaczyć, że kosztem podatkowym mogą być wyłącznie odsetki, a nie kapitał kredytu.

Odsetki, które zostały spłacone jeszcze przed przeznaczeniem części lokalu do celów służbowych podnoszą jego wartość początkową i stają się kosztem podatkowym wyłącznie w przypadku amortyzacji.

Wydatki ponoszone na wyposażenie biura mogą być księgowane w kosztach firmy pod warunkiem, że będą wykorzystywane jedynie w celach służbowych. Jeżeli przedsiębiorca dokonuje remontu może zaliczyć poniesione na ten cel wydatki do kosztów w całości (jeżeli remont dotyczył wyłącznie pomieszczenia służbowego), bądź w części proporcjonalnej (jeżeli remontowane było całe mieszkanie).

Posiadanie biura w mieszkaniu wiąże się jednak również z pewnymi obowiązkami. Przedsiębiorca powinien zgłosić część lokalu wykorzystywaną na działalność do właściwego urzędu gminy, co skutkuje koniecznością zapłaty wyższego podatku od nieruchomości. Jeżeli w celach służbowych wykorzystywane jest mieszkanie spółdzielczo-własnościowe należy zgłosić ten fakt spółdzielni mieszkaniowej, która w konsekwencji podniesie nam czynsz.

Artykuł przygotowany był w ramach wtorkowego cyklu artykułów prawnych w dzienniku Kurier Szczeciński.

Tagi:

biznes finanse podatki w firmie prawo w biznesie przedsiębiorstwo

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom