Blog doradztwo biznesowe

Jak nie utracić płynności finansowej - czyli o małym podatniku VAT.

9 sierpnia 2016 / Kategoria: Podatki w firmie
radca prawny
Mirela Chomont

Korzyści podatkowe

Przedsiębiorcy spełniający warunek ustawowo określonej wartości sprzedaży mogą wybrać kasową metodę rozliczeń w podatku VAT, która ułatwia rozliczenia. Wybór tej metody skutkuje odroczeniem w czasie obowiązku podatkowego do momentu uzyskania zapłaty od kontrahenta. Taka sytuacja pozwala zachować płynność finansową bowiem podatnik co do zasady nie musi płacić VAT zanim sam nie uzyska pieniędzy od kontrahenta.
Poza stosowaniem kasowej metody, mały podatnik ma również prawo stosowania kwartalnych okresów rozliczeniowych. Możliwe jest rozliczanie się kwartalne bez jednoczesnego stosowania metody kasowej. Kwartalne rozliczanie podatku jest korzystne gdyż pozwala w dłuższym okresie czasu niż miesięczny rozliczyć podatek VAT w Urzędzie Skarbowym.

Warunki skorzystania z kasowej metody rozliczeń:

1) nieprzekroczenie ustawowo określonych progów:

Status małego podatnika mogą uzyskać następujące podmioty:

a) u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
b) prowadzące przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro

2) dokonanie pisemnego zgłoszenia u Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, oraz dokonanie stosownej aktualizacji formularza VAT-R.

3) rozliczanie się metodą kasową przez okres co najmniej 12 miesięcy od dokonania zgłoszenia. Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

Obowiązek podatkowy u małych podatników

W przypadku małych podatników rozliczających podatek VAT metodą kasową sposób powstania obowiązku podatkowego uzależniony jest od tego, kto jest kontrahentem małego podatnika.
Gdy kontrahentem małego podatnika rozliczającego się kasowo jest inny czynny podatnik VAT, wówczas obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty (art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Zatem mały podatnik nie musi uiszczać podatku VAT dopóki kontrahent nie ureguluje należności. Otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.
W przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów niebędących czynnymi podatnikami VAT, obowiązek podatkowy – w myśl art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT– powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Prawo do odliczenia podatku VAT

Mali podatnicy, rozliczający się metodą kasową, w sposób szczególny dokonują również rozliczenia podatku naliczonego. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi (art. 96 ust. 10e ustawy o podatku VAT).
Na zasadach ogólnych mali podatnicy stosujący metodę kasową mogą także skorzystać z terminu odliczenia VAT naliczonego określonego w art. 86 ust. 11 ustawy o VAT. Jeśli mały podatnik nie odliczy podatku naliczonego w terminie określonym w art. 86 ust. 10e ustawy, ma możliwość skorzystania z tego prawa w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Kwartalne rozliczenia w VAT

Jeśli mały podatnik stosuje metodę kasową, ma również obowiązek przyjęcia kwartalnych okresów rozliczeniowych. Możliwe jest natomiast rozliczanie się kwartalne bez jednoczesnego stosowania metody kasowej.

Tagi:

biznes finanse podatki w firmie prawo podatkowe prawo w biznesie przedsiębiorstwo VAT

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom