Blog doradztwo biznesowe

Podatek liniowy - dlaczego warto go wybrać?

19 sierpnia 2016 / Kategoria: Podatki w firmie
radca prawny
Mirela Chomont

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną (prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą) może wybrać różne formy opodatkowania w podatku dochodowym, począwszy od ryczałtowych form (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany), poprzez podatek liniowy, lub rozliczać się na zasadach ogólnych. Wybór optymalnej formy uzależniony jest od szeregu czynników, które warto przeanalizować na początku działalności, aby zwiększyć szansę wyboru najkorzystniejszych rozwiązań.

Jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej jest podatek liniowy. Zastosowanie tej formy opodatkowania ma wiele korzyści. Nie zawsze jednak będzie opłacalne. Warto zatem wiedzieć jakie plusy i minusy pociąga za sobą ta forma opodatkowania.

Rozliczanie podatku dochodowego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych odbywa się według skali podatkowej – 18% i 32 %. Obowiązuje zasada, że przekroczenie ustawowo określonej kwoty (aktualnie: 85 528,00 zł) rodzi obowiązek zastosowania wyższej stawki 32% do opodatkowania tych dochodów. Stawka podatku liniowego wynosi zawsze 19%, bez względu na wysokość dochodów przedsiębiorcy. Dlatego też podatek liniowy jest korzystny dla tych przedsiębiorców którzy stale uzyskują wysokie dochody.

Przy liniowej formie opodatkowania nie ma możliwości korzystania z ulg podatkowych takich jak ulga prorodzinna i na Internet. Jednakże podatek liniowy będzie korzystny jeśli oprócz prowadzenia własnej działalności podatnik uzyskuje także dochody rozliczane według skali podatkowej (np. w związku z zatrudnieniem). W takim przypadku będzie istniała możliwość uwzględnienia większości ulg podatkowych w zeznaniu rocznym PIT-37. Dochody opodatkowane w podatku liniowym będą zaś wykazane w zeznaniu PIT-36L.

Liniowa forma opodatkowania nie pozbawia możliwości kwartalnego wpłacania zaliczek, które również mogą stanowić formę optymalizacji podatkowej.

Rozliczając się na zasadach podatku liniowego można odliczyć koszty uzyskania przychodu co nie jest możliwe przy ryczałtowych formach opodatkowania. Zatem w przypadku przedsiębiorców, których pozarolnicza działalność gospodarcza generuje koszty, wybór liniowej formy opodatkowania jest korzystniejszy. Ponadto dochód przy podatku liniowym podatnicy mogą pomniejszać o składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 9a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, wybór liniowej formy opodatkowania, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy. Jeżeli przedsiębiorca wybierze jako formę opodatkowania podatek liniowy, to wybór ten odnosi się zarówno do działalności wykonywanej osobiście oraz w formie spółki lub spółek.

Minusem tej formy opodatkowania jest brak kwoty wolnej od podatku. Ponadto rozliczenie przy tej formie nie może nastąpić łącznie z współmałżonkiem. Nie jest także możliwe rozliczenie liniowe w przypadku świadczenia usług dla byłego lub obecnego pracodawcy na zasadach określonych w art. 9a ust. 3 ustawy o PIT.

Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze podatku liniowego, warto przeanalizować wszystkie zalety i wady tej formy opodatkowania z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji każdego przedsiębiorcy.

Photo: Flickr

Tagi:

biznes działalność gospodarcza finanse podatki w firmie prawo podatkowe prawo w biznesie przedsiębiorstwo

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom