Blog doradztwo biznesowe

* Jednolity plik kontrolny - obowiązek stosowania

26 sierpnia 2016 / Kategoria: Podatki w firmie
radca prawny
Mirela Chomont

Już od 1 lipca 2016r. obowiązują przepisy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego. W przypadku przedsiębiorców obowiązek stosowania tych przepisów jest uzależniony do statusu przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy są zobowiązani przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

•             od 1 lipca 2016r. – duże podmioty

•             od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Comiesięczne przekazywanie postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) obowiązują następujące terminy:

•             1 lipca 2016r. – duże podmioty

•             1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty

•             1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

Przy ustalaniu kryteriów kwalifikacji przedsiębiorców (mikro, mali, średni) stosuje się definicje zawarte w art. 104 - 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Ponadto należy pamiętać o tym, że obowiązek stosowania przepisów o JPK dotyczy nie tylko przedsiębiorców. Zgodnie z interpretacją ogólną przepisów prawa podatkowego, wydaną dnia 20 czerwca 2016 r. przez Ministra Finansów:

-okresy przejściowe, jakie przewidziane są w art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej z dnia 13 maja 2016 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, należy odpowiednio zastosować do podatników VAT obowiązanych do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, którzy nie mają statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

- okres przejściowy, jaki został przewidziany w art. 29 ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, należy odpowiednio zastosować do podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Tagi:

biznes finanse podatki w firmie prawo podatkowe prawo w biznesie przedsiębiorstwo VAT

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom