Blog doradztwo biznesowe

* Organy podatkowe powinny informować przedsiębiorcę o prawie do rozliczenia straty

30 września 2016 / Kategoria: Podatki w firmie
radca prawny
Mirela Chomont

Jeżeli prowadzone jest postępowanie podatkowe wobec przedsiębiorcy – organy podatkowe powinny brać pod uwagę także korzystne dla przedsiębiorcy rozwiązania – takie jak możliwość rozliczenia straty. Ustalając bowiem stan faktyczny sprawy organy podatkowe mają obowiązek ustalić i wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy i wszystkie fakty, które mają znaczenie dla jej załatwienia.

W orzecznictwie sądów administracyjnych (np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 10 grudnia 2008 r., I FSK 867/08, opubl. w Lex pod nr 515598, z dnia 8 marca 2008 r., I FSK 747/07, opubl. w Lex pod nr 465777) wskazuje się, że organy podatkowe nie mogą prowadzić postępowania dowodowego ograniczając się jedynie do tych okoliczności, które mają niekorzystny wpływ na sytuację podatnika, w szczególności na wysokość zobowiązania podatkowego, ale powinny uwzględniać również te okoliczności, które są dla podatnika korzystne.

Powyższe wynika z zasad ogólnych postępowania podatkowego takich jak zasada prawdy obiektywnej, zasada praworządności i zasada pogłębiania zaufania do działania organów podatkowych. Zobowiązanie podatkowe określone przez organy podatkowe powinno być bowiem zobowiązaniem w prawidłowej wysokości, wynikającej z przepisów prawa, uwzględniającej wszelkie okoliczności i zdarzenia mające znaczenie dla jego określenia.

W przypadku, gdy organom wiadomym jest, że podatnik miał stratę podatkową w latach poprzednich, mogącą podlegać odliczeniu i mają one podstawy do określenia mu w badanym roku podatkowym zobowiązania podatkowego w miejsce deklarowanej straty, organy podatkowe obowiązane są oznajmić na podstawie art. 187 § 3 O.p. ten fakt podatnikowi przed wydaniem decyzji, aby miał on prawną możliwość złożenia oświadczenia, czy chce skorzystać z możliwości odliczenia od dochodu straty za lata poprzednie i pouczyć go o skutkach takiego oświadczenia. Nie czyniąc tego, organy naruszają art. 187 § 3, art. 120 i art. 121 § 1 i § 2 O.p. w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.” Powyższe wnioski wynikają z wyroku NSA z dnia sygn. 2011-03-09 (sygn. akt II FSK 1950/09).

Ponieważ w praktyce organy podatkowe nie zawsze stosują powyższe reguły ograniczając się do badania jedynie okoliczności niekorzystnych dla podatników – warto pamiętać np. o możliwości postawienie z tego tytułu zarzutów organom w ramach środków zaskarżenia lub na bieżąco w toku prowadzonego postępowania podatkowego.

Tagi:

biznes działalność gospodarcza finanse podatki w firmie prawo podatkowe prawo w biznesie przedsiębiorstwo

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom