Blog doradztwo biznesowe

* Jak prawidłowo ustalić koszty kwalifikowalne w uldze B+R?

14 października 2016 / Kategoria: Podatki w firmie
radca prawny
Mirela Chomont

Nie każdy wydatek może być rozliczony w uldze badawczo-rozwojowej. Ustawy o podatkach dochodowych (PIT i CIT) wprowadzają limity zarówno co do rodzajów kosztów jak i ich wysokości.

Jakie koszty stanowią koszty kwalifikowalne w uldze B+R ?

Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej może odliczyć od podstawy obliczenia podatku koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, czyli tzw. "koszty kwalifikowane".

Za koszty kwalifikowane uznaje się:

1)  wynagrodzenia i inne należności przysługujące pracownikom zatrudnionym w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek;

2)  nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

3)  ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;

4)  odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem.

5)  odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Limity kosztów kwalifikowalnych:

Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1)  w odniesieniu do kosztów o których mowa w pkt 1 - 30% tych kosztów;

2)  w odniesieniu do kosztów o których mowa w pkt 2-5:

a)  20% tych kosztów - jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b)  10% tych kosztów - w przypadku pozostałych podatników.

Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Tagi:

biznes działalność gospodarcza finanse podatki w firmie prawo podatkowe prawo w biznesie przedsiębiorstwo

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom