Blog doradztwo biznesowe

*Zasady odliczania VAT w przypadku działalności mieszanej

16 listopada 2016 / Kategoria: Podatki w firmie
radca prawny
Mirela Chomont

W przypadku gdy podatnicy nabywają towary i usługi, które jednocześnie wykorzystywane są do działalności gospodarczej oraz poza tą działalnością – są uprawnieni do odliczenia jedynie części naliczonego podatku VAT wynikającego z nabycia tych towarów i usług. Kwotę o którą można obniżyć należny VAT oblicza się za pomocą proporcji. Od 1 stycznia 2016r. ustawa o VAT wskazuje sposoby wyliczenia tzw. preproporcji (prewspółczynnika). 

Według nowych przepisów (art. 86 ust. 2a-2h i ust. 22 ustawy o VAT) kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym w ustawie o VAT „sposobem określenia proporcji”.

Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej i dokonywanych przez niego nabyć. Z taką sytuacją mamy do czynienia jeżeli sposób ten:

1) zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz

2) obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o podatku VAT - gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:

1) średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;

2) średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;

3) roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;

4) średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

Wprowadzone zasady określenia prewspółczynnika nie są na tyle precyzyjne, by wyeliminować wątpliwości dotyczące określenia właściwej proporcji przy nabywaniu towarów i usług wykorzystywanych zarówno w działalności gospodarczej jak i poza ta działalnością. Z drugiej strony wybór optymalnej metody ustalenia prewspółczynnika może przyczynić się do zmniejszenia obciążeń w VAT. Warto zatem dobrać metodę zgodnie z profilem prowadzonego biznesu.

Tagi:

podatki w firmie prawo podatkowe VAT

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom