Blog doradztwo biznesowe

*Faktura korygująca - kiedy i jak ją wystawić

13 grudnia 2016 / Kategoria: Podatki w firmie
product manager w Fakturownia.pl
Maria Seta

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek bieżącego dokumentowania sprzedaży towarów i usług. Potwierdzeniem zaistnienia transakcji pomiędzy przedsiębiorcą a inną firmą, będącą jego kontrahentem, jest faktura.

Jeżeli po jej wystawieniu i dostarczeniu do klienta zaistnieją nowe okoliczności wymagające wprowadzenia zmian w wystawionej fakturze, sprzedawca wystawia fakturę korygującą, (zwaną również korektą).

Formę dokumentu reguluje art. 106j Ustawy o podatku od towarów i usług. Aby nie popełnić błędów przy generowaniu faktury korygującej, należy oprzeć się o zapisy w nim zawarte.

Na początek zwróćmy uwagę na to, kiedy podatnik ma podstawy do wystawienia faktury korygującej. Powinna ona zostać wystawiona w sytuacji, gdy:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, [...]
2) udzielono opustów i obniżek cen, [...]
3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, [...]
5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Posłużmy się praktycznym przykładem, ilustrującym pkt 3:

Przedsiębiorca sprzedał kontrahentowi 2 pary obuwia - sandały i botki - na portalu aukcyjnym. Nabywca skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrócił sandały. Przedsiębiorca generuje więc fakturę korygującą w celu przedstawienia faktycznego stanu po transakcji.

Korekta faktury

Ustawodawca w art. 106j ust. 2 ww. ustawy reguluje również to, co dokument powinien zawierać. Aby faktura korygująca była ważna według prawa, powinny znaleźć się na niej następujące elementy:

1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
2) numer kolejny oraz data jej wystawienia;

 Faktura Korygująca

 

 

 

 

 

3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca (m. in. dane obu stron transakcji, pozycje faktury);
4) przyczynę korekty; 

Przyczyna korekty

 

 

 

5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Dodatkowo, gdy sprzedawca udziela nabywcy opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie [art. 106j ust. 3], faktura korygująca:

1) powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
2) może nie zawierać danych takich jak, między innymi, rodzaj towaru lub usługi objętych korektą.

W sytuacji, gdy na fakturze błędnie zostały wprowadzone dane nabywcy (dane nieliczbowe), prawo do ich skorygowania ma również nabywca, który w takiej sytuacji wystawia notę korygującą.

Niniejszy artykuł nie jest poradą podatkową i jako takowa nie powinien być traktowany.

Tagi:

doradca biznesowy doradztwo biznesowe finanse podatki w firmie prawo podatkowe przedsiębiorstwo

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom