Blog doradztwo biznesowe

*Nota korygująca. Jak i kiedy ją wystawić?

11 kwietnia 2017 / Kategoria: Podatki w firmie
product manager w Fakturownia.pl
Maria Seta

Zgodnie z artykułem 106k Ustawy o VAT nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki (z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w Ustawie), może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Nota korygująca jest dokumentem wymagającym akceptacji wystawcy faktury. Ustawodawca określił elementy, które powinna zawierać nota korygująca. Są to:

-> wyrazy “nota korygująca”;

-> numer kolejny i datę jej wystawienia;

->  imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;

-> dane zawarte w otrzymanej fakturze zawierającej pomyłki, takie jak:

ŸŸŸŸ- data wystawienia;

- kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

- numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem numeru, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,         poprzedzony kodem PL;

- numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z   zastrzeżeniem numeru, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.;

- datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 Ustawy o VAT, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; 

-> wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Nota korygująca nie koryguje pomyłek w zakresie:

-> miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;

-> ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkową
netto);

-> kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

-> wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

-> stawki podatku;

-> sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

-> kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

-> kwoty należności ogółem;

Dokumentem korygującym niepoprawnie wystawioną fakturę jest również faktura korekta. Więcej o fakturze korekcie wspominałam w poprzednim ARTYKULE. 

 

 

Niniejszy artykuł nie jest poradą podatkową ani prawną i jako takowa nie powinien być traktowany.

Tagi:

biznes podatki

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom