Blog doradztwo biznesowe

VAT 2016

20 lipca 2016 / Kategoria: Podatki w firmie
radca prawny, Fundator
Zbigniew Machowski

W związku ze nowelizacją ustawy o VAT, jak i przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, od początku roku podatników VAT obowiązuje szereg zmian, których liczba może przyprawić o zawrót głowy. Postanowiliśmy w jednym miejscu przybliżyć najważniejsze z nich.

Do tej pory, jeżeli przedsiębiorca prowadził swoją działalność poza miejscem zamieszkania, musiał rozliczać się w dwóch placówkach. Podatek dochodowy odprowadzał w urzędzie właściwym do miejsca zamieszkania, a podatek VAT w urzędzie odpowiadającym miejscu prowadzenia działalności. Od 1 stycznia jedynym urzędem skarbowym dla rozliczeń przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną jest placówka zgodna z miejscem jego zamieszkania. Dla osób innych niż osoby fizyczne (np. spółek z o.o. lub spółek cywilnych) jest to urząd właściwy siedzibie firmy.
Kolejną nowością jest wprowadzenie regulacji dotyczących odliczania podatku VAT od zakupów do celów mieszanych. W praktyce oznacza to, że w momencie gdy podatnik nie będzie mógł przyporządkować zakupów wyłącznie do działalności gospodarczej bądź jednoznacznie tylko do innej działalności, będzie musiał określić wysokość VAT w oparciu o tzw. prewspółczynnik. Jednocześnie ustawodawca nie podaje konkretnej metody jego kalkulacji. Zaznacza jedynie, że powinna ona prowadzić do odliczenia VAT w części proporcjonalnej do przeznaczenia na cele działalności gospodarczej i odpowiadać jej specyfice. Współczynnik ten można zatem ustalić na podstawie danych z poprzedniego roku lub szacunkowo. Naczelnik US może jednak nie zgodzić się na przyjętą metodę kalkulacji, o czym poinformuje przedsiębiorcę poprzez wysłanie do niego protokołu.2 
Konkretny sposób kalkulacji prewspółczynnika obowiązuje jedynie niektóre podmioty (np. organy sektora publicznego, fundacje i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie i instytuty badawcze). Metoda ta nie jest jednak przymusowa i wspomniane podmioty mogą stosować alternatywne sposoby kalkulacji prewspółczynnika.
O wiele prostsze stało się składanie korekty deklaracji VAT. Od początku roku nie trzeba składać do niej uzasadnienia – podatnik może oczywiście wyjaśnić przyczynę korekty, ale gdy tego nie zrobi, dokument nie straci ważności.
Przedsiębiorcy, którym nie udało się uzyskać zapłaty od kontrahenta mogą, pod pewnymi warunkami, odzyskać wpłacony już do urzędu skarbowego VAT od należności. Możliwość taką daje tzw. ulga za złe długi. Jej podstawą jest sytuacja, w której od terminu płatności faktury upłynęło co najmniej 150 dni, od daty jej wystawienia nie upłynęły dwa lata, a dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. Wówczas, podatnik ma prawo korekty VAT-u.
Inne istotne zmiany to m.in. wzrost stawki VAT na zakup sprzętu związanego z ochroną przeciwpożarową z 8 do 23%, możliwość składania grupowych wniosków o interpretację czy zmiana samych formularzy deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Artykuł przygotowany był w ramach wtorkowego cyklu artykułów prawnych w dzienniku Kurier Szczeciński.

Tagi:

biznes działalność gospodarcza finanse podatki w firmie prawo w biznesie przedsiębiorstwo VAT

Komentarze (0)

Dodaj

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do newlettera!

My też nie lubimy spamu dlatego obiecujemy wysyłać Ci tylko wartościowe treści.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom