Blog doradztwo biznesowe

O nas

 

O Fundacji

Fundacja Doradca w biznesie jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju biznesu i wzrostu przedsiębiorczości.

Dla kogo?

- właścicieli małych i średnich firm

- przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

- startup’ów,

- managerów,

- osób planujących lub rozpoczynających własną działalność

Cel?

- Inicjowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,

- wspieranie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej,

- upowszechnianie wiedzy na temat związków pomiędzy nauką, innowacyjnością i gospodarką - wspieranie komercjalizacji i popularyzacji wyników badań naukowych,

- rozwijanie działań wspomagających rozwój technologii i innowacyjności w biznesie

- popularyzacja wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych

- współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu rozwój gospodarczy i restrukturyzację

- inicjowanie działań mających na celu popularyzację wiedzy eksperckiej z zakresu wszystkich sfer funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

O portalu

DoRadca w biznesie to portal dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających swoją przygodę z biznesem, który ma wspierać ich na każdym etapie działalności oraz dostarczać eksperckich informacji i opinii z zakresu prawa, podatków, inwestycji, zakładania firmy, marketingu i stylu życia. Prezentuje startupy i rozpoznawalne już na rynku przedsiębiorstwa.

Autorami portalu są eksperci - osoby z wieloletnim, popartym sukcesami doświadczeniem w branży, którzy dzielą się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również sporą dawką praktycznych rad i wskazówek. Efektem tych działań jest seria poradników, która ma ułatwić przedsiębiorcom zarówno start w biznesie, jak i rozwiązanie bieżących problemów w firmie.

Zapraszamy do:

Masz pytanie?

Zadaj je autorom